Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА на Проект на Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия

Дата на публикуване: 
08.12.2020