Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пирещица за периода 2021-2024г.

Дата на публикуване: 
11.05.2021