Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на община Перущица

Дата на публикуване: 
03.06.2021
Документ: