Избори за Народно събрание 4 април 2021 г.

СЪОБЩЕНИЯ

РИК-17 - сайт с ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА СИК

Съобщение - покана за участие в провеждане на консултации на 16.03.2021г. /вторник/ за съставите на ПСИК за избори за Народно събрание на 04.04.2021г.

Решение 2159-НС/02.03.21г. на ЦИК относно реда за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация  и заявление.

Приложение №1 

ВИДЕОКЛИПОВЕ С ЦЕЛ РАЗЯСНЯВАНЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ ПО ПОВОД ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 04.04.2021Г.

Проверка на номер и адрес на секция за гласуване от ГРАО

 Съобщение - покана за участие в провеждане на консултации за съставите на СИК за избори за Народно събрание на 04.04.2021г.

Предварителни избирателни списъци за обявяване

Списък на заличени лица

 

ЗАПОВЕДИ 

 Заповед № 24/05.02.2021г. за образуване и утвърждаване номерацията, обхват и адрес на избирателните секции на територията на община Перущица.

Заповед № 42/16.02.21 и Заповед №43/16.02.21 за определяне на места за обявяване на предварителните избирателни секции и публикуване на същите.

 Заповед № 56/04.03.21 за поставяне на агитационни материали при провеждане на предизборна кампания.

Заповед №64/11.03.2021г. за образуване ПСИК на избиратели с трайни увреждания и поставени под карантина.

Заповед №67/11.03.2021г. за определяне на секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвиждането.