Преброяване 2021 година

Препратка към Националния статистически институт : натисни тук

От 20.07.20г. до 15.09.20г. започна предварителния обход на страната за актуализиране на информацията за жилищните сгради и адреси за Преброяване 2021

 

Започва набиране на преброители за Преброяване 2021

 

 

 

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

 

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021и от сайта на общината. /декларация лични данни/

 

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък.Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

 

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради./линк към документи/