Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти


    

Мерки за превенция относно заболяването COVID-19

Новини

БЕЗВЪЗМЕЗДНО КРЪВОДАРЯВАНЕ
27.07.2021
  УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА,      На 17 август 2021г. от 09:00ч. до 12:30ч. пред Младежки дом - Перущица ще се проведе акция за безвъзмездно кръводаряване от Районен...
Заповед №3/20.07.2021г. за допълване на Разрешение за строеж 11/01.06.2021г., издадени от Гл. архитект на Община Перущица за обект: "Пенсионерски клуб в УПИ VIII - общ. обсл. дейност и КОО, кв. 65 по РП гр. Перущица, област Пловдив"
26.07.2021
Разрешение за строеж 19/20.07.2021г. на Гл. архитект на Община Перущица за обект: "Авариен ремонт на парапет и настилка на съществуващ мост, находящ се между ул. "Петър Бонев" и ул. "Проф. Борис Тасков" по ОТ 279 и ОТ 321 по ПРЗ на гр. Перущица"
23.07.2021
Нарушено водоподаване на 20.07.2021г. в горната част на града
20.07.2021
        Уважаеми съграждани,      Уведомяваме Ви, че получихме информация от "ВиК"-Пловдив за установена авария на напорен водопровод. Поради тази причина, днес (...
ЗАБРАНЯВА СЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ПИТЕЙНА ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ, ПОЛИВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ, МИЕНЕ НА УЛИЦИ, МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ДРУГИ В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
19.07.2021
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП "Извършване на дейности по предварително третиране на СО, чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци
16.07.2021
Информацията по ОВОС на внесеното уведомление е на разположение на гражданите в стая 10 в община Перущица. Писмени предложения и възражения се подават в 14- дневен срок от публикуването на...
Покана "Обсъждане на отчет на бюджета на община Перущица за 2020г."
16.07.2021
Разрешение за строеж на обект "Улична канализация" по ул. "8-ма"
13.07.2021
Проект "ПУП-ПРЗ в местност "Батен", община Перущица
09.07.2021
Издадено Разрешение за строеж 17/01.07.2021г. на Гл. архитект на Община Перущица за обект: „Реконструкция на съществуващ водопровод Е Ф80 и нова улична канализация по ул. „Марица“, гр. Перущица“
02.07.2021
Изх. № ТСУ-312-3 /02.07. 2021г. ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА   СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл.149, ал.5 от ЗУТ, Ви съобщаваме за издадено Разрешение за строеж...