Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти


    

Мерки за превенция относно заболяването COVID-19

Новини

Обява за свободно работно място за длъжността „Директор” на ОП „Благоустрояване, спорт и социални дейности” при Община Перущица
16.06.2021
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА гр. Перущица, ул. ”Отец Паисий” № 2; тел: 03143/27-86, факс: 03143/22-53 e-mail: perushtitsa_ob@abv.bg, www.perushtitsa.bg   О Б Я В Л Е Н И Е: Община Перущица обявява...
Обява за свободно работно място за длъжността „Счетоводител” в ОП „Благоустрояване, спорт и социални дейности” при Община Перущица
16.06.2021
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА гр. Перущица, ул. ”Отец Паисий” № 2; тел: 03143/27-86, факс: 03143/22-53 e-mail: perushtitsa_ob@abv.bg, www.perushtitsa.bg   О Б Я В Л Е Н И Е: Община Перущица обявява...
Национална кампания на Агенцията по заетостта ще подкрепя туризма
07.06.2021
 ПРЕСЦЕНТЪР - АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 01.06.2021 г. Национална кампания на Агенцията по заетостта ще подкрепя туризма От днес Агенцията по заетостта започва подготовката на национална кампания в...
Нарушено водоподаване в гр. Перущица на 02.06.2021г.
02.06.2021
Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че поради разкопаване от "ВиК" в Централния парк на града, днес 02.06.2021г. (сряда) в целия град временно ще бъде спряно водоподаването. По информация на "ВиК...
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО - 1 ЮНИ
28.05.2021
  Община Перущица и НЧ „Просвета-1862“ Ви каним да отпразнуваме заедно деня на детето - 1 юни. За всички деца сме подготвили много забавления, интересни игри, изненади и награди. Очакваме...
Съобщение - Препис за издадена Заповед №126/23.04.2021г. на Кмета на община Перущица за възстановяване на имоти
28.05.2021
ДО Г-ЖА ПАВЛИНКА ВЛАШЕВА Г-ЖА КАТЕРИНА ИВАНОВА Г-Н ИВАН ГЕОРГОВ НАСЛЕДНИЦИ НА ВЛАСЮ ГЕНОВ
Община Перущица обявява работно място за длъжността: ШОФЬОР НА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ДО 3,5 ТОНА в дейност „Чистота”
27.05.2021
Основни области на дейност на длъжността: 1. Почистване на смет в района на общината; Поддържане чистотата на града и извозване на сметта до Регионално депо за неопасни битови отпадъци - с. Цалапица...
Община Перущица обявява работно място за длъжността: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ЗДРАВЕН КАБИНЕТ в дейност ”ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”
27.05.2021
Основни области на дейност на длъжността: Оказва първа долекарска помощ при спешни състояния до пристигане на екип на център по спешна медицинска помощ; Организира и провежда...
Община Перущица обявява работно място за длъжността: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ДЕТСКИ ЯСЛИ в дейност ”ДЕТСКИ ЯСЛИ”
27.05.2021
Основни области на дейност на длъжността: Организиране и провеждане на рационален дневен режим, съобразен с възрастовите и психологически особености на децата в групата; Осигуряване на...
Препис-съобщение за започната процедура по издаване на Заповед за възстановяване право на собственост върху новообразуван имот с №55909.701.16 , местност "Св. Петка", землище на гр. Перущица.
26.05.2021