Административни услуги

Място на заявяване и предоставяне на административните услугите: Фронт офис в община Перущица, ул. „Отец Паисий”№2.
Работно време: от 08:00 ч. до 17:00 ч.

Образец на протокол за отразяване на устно заявяване на административна услуга - файл.

Към различните видове услуги са посочени срокове за изпълнение и такси.

От месец август 2017г. гражданите на Община Перущица могат да заплащат  местните данъци и такси чрез  терминално  устройство ПОС на гише във  фронт офиса. 

Гражданско състояние
Екология, земеделие, околна среда
Местни данъци и такси
Нотариална дейност
Общинска собственост
Стопански дейности
Строителство, архитектура и благоустройство
Удостоверения за пенсиониране
Хуманитарни и социални дейности