Благотворителен коледен базар

На 21 и 22 декември 2018 г. изработените творби от творческа работилница „Можем” се представиха на организирания благотворителен коледен базар от  НЧ „Просвета -1862”. В базара участваха деца от ОУ „Петър Бонев”, ПГВЛ „Христо Ботев”, ДГ ”Радост”, ДГ „Тракийче” и доброволци от творческа работилница „Можем”.

Базарът се проведе под надслов ”Деца помагат на деца”. Изработените изделия включват коледна украса - гирлянди, звезди, играчки за елха, коледни венци, сувенири. Всички участници в базара се обединиха в общата му кауза с благотворителна цел и допринесоха за реализация на приоритетите на проекта „Не/Познатите в Перущица”: Достъпа до  култура и изкуство като обществен процес, свързан с масово потребление.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.12.2018