Град Перущица

Дата: 
01.03.2014
Червената църква - Перущица
Червената църква - Перущица
Червената църква - Перущица
Червената църква - Информационен център
Исторически музей - Перущица
Исторически музей - Перущица
Църква „Св. Архангел Михаил“ и Даново училище - Перущица
Историческата църква „Св. Архангел Михаил“ - Перущица
Читалище Просвета - Перущица
Туристически информационен център - Перущица
Туристически информационен център - Перущица
Из улиците на Перущица
ОДЗ "Радост"
Професионална гимназия „ Христо Ботев” - Перущица
ОДЗ "Тракийче"
Из улиците на Перущица