ГРОЗДОБЕРНА КАМПАНИЯ 2014

СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица и общественост

 

Относно: Гроздоберна кампания 2014 година

 

Във връзка с гроздоберната кампания 2014г., уведомяваме всички производители на винени сортове грозде, че съгласно чл. 42 от Закона за виното и спиртните напитки са длъжни да подадат декларации за произведени количества грозде за реколта 2014г.

Срокът за подаване на Декларация за реколта от грозде от производители на винено грозде е 15.01.2015г. Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ – гр. Пловдив, намиращ се на бул. „Санкт Петербург” № 67, гр. Пловдив.

Нарушителите на ЗВСН се наказват с глоба от 500 до 1000 лв. за физически лица и от 2000 до 10 000 лв. за юридически лица и едноличните търговци.

01.12.2014