Публичен регистър на декларации по чл.35 ал. 1 т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ

Трите имена на служителя Входящ номер Длъжност Вид декларация
Анастасия Мундева-Бакалова 11/02.01.2019 главен инженер PDF icon чл. 35 ал. 1 т. 1
Анастасия Мундева-Бакалова 3/08.06.2018 главен инженер PDF icon чл. 35 ал. 1 т. 1
Ангел Гегов 30/08.09.2020 юрисконсулт PDF icon декл. чл. 35 ал.1 т.1
Ангел Левашки 10/27.11.2018 юрисконсулт PDF icon чл. 35 ал. 1 т. 1
Анна Даскалова 28/11.02.2020 специалист PDF icon Анна Даскалова.pdf
Атанаска Начева № 20/19.09.2019 Директор ДГ "Радост" PDF icon чл.35, ал.1, т.1 Атанаска Начева.pdf
Борис Кочов 45/21.07.2022 юристконсулт PDF icon Борис Кочов.pdf
Боряна таскова №42/09.06.2022 гл. експ. ЕП PDF icon Боряна Таскова.pdf
Величка Делева 16/20.05.2019 гл. експерт Приходи PDF icon декл. чл. 35 ал.1 т. 1 от ЗПКОНПИ
Даяна Балъмова № 29/19.02.2020 счетоводител PDF icon декл. чл. 35 ал. 1 т. 1
Екатерина Бабакова 4/31.07.2018 старши счетоводител PDF icon чл.35 ал. 1 т. 1
Ива Атанасова 22/11.11.2019 гл. експерт ЕП PDF icon Ива Атанасова.pdf
Иван Кръстанов № 39/05.04.2022 гл. специалист ОМП и СИ PDF icon Иван Кръстанов.pdf
Иван Муров зз/05.02.2021 гл. експ. ЕП PDF icon ДЕКЛАРАЦИЯ №33.pdf
Иван Янев 7/18.09.2018 зам. Кмет PDF icon чл. 35 ал. 1 т. 1
Иван Янев 9/16.10.2018 зам. Кмет PDF icon чл. 35 ал. 1 т. 3
Иванка Маринова № 31/07.01.2021 Директор ДГ Радост PDF icon Иванка Маринова.pdf
Ирина Василева № 40/20.05.2022 юристконсулт PDF icon Ирина Василева.pdf
Ирина Мишева № 25/29.11.2019 зам. кмет PDF icon Ирина Мишева.pdf
Йоана Сокерова №14/26.02.2019 специалист ЕП PDF icon Йоана Сокерова.pdf
Йордан Кръстенов № 23/14.11.2019 главен експ. Сигурност на информацията PDF icon йордан кръстенов.pdf
Йордан Начев № 27/02.12.2019 гл. специалист строителство PDF icon Йордан Начев.pdf
Йорданка Тошкова № 37/20.01.2022 гл. специалист Връзки с обществеността и рекламна дейност PDF icon Й. Тошкова - декл. чл.35ал.1 т. 1.pdf
Калина Таскова №21/01.11.2019 старши счетоводител PDF icon Калина Таскова.pdf
Катрин Стаменова №38/01.03.2022 специалист Деловодител и Архивар PDF icon Катрин Стаменова.pdf
Костадин Тонов № 24/14.11.2019 Зам.кмет PDF icon декл. чл. 35 ал. 1 т.1 от ЗПКОНПИ
Кристина Косева 1/16.03.2018 гл. експерт ЕП PDF icon чл. 35 ал. 1 т. 1
Лилия Тенчева 19/11.07.2019 специалист ККТООбС PDF icon декл. Лилия Тенчева.pdf
Любомира Енева 2/15.05.2018 гл. експерт Стопански дейности PDF icon чл. 35 ал. 1 т. 1
Мария Богоева № 41/20.05.2022 гл. специалист МДТ PDF icon декл. чл. 35

Страници