ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА „РОДОПИ” ВИ УВЕДОМЯВА:

ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 В БЪЛГАРИЯ – НЯМА ДА ИМА ИЗНЕСЕНО РАБОТНО МЯСТО В ГР. ПЕРУЩИЦА НА 09 И 10 НОЕМВРИ 2020 ГОДИНА!

ВСИЧКИ ТЪРСЕЩИ РАБОТА ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ В БЮРОТО ПО ТРУДА ТРЯБВА ДА ДОЙДАТ В ДБТ ”РОДОПИ” – ГР. ПЛОВДИВ НА БУЛ. ”РУСКИ” №15 В ПЕРИОДА ОТ 09 ДО 13 НОЕМВРИ.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ - ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА С ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА „РОДОПИ” - 032/64-28-96

06.11.2020