ДОПУСКАНЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПРЗ, ЗА УПИ XVIII - 458, КВ.40 ПО ПРЗ НА ГР. ПЕРУЩИЦА

28.07.2022