ДОПУСКАНЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - ПРЗ, НА ЧАСТ ОТ КВ.24, УПИ XVIII - 404 ПО ПРЗ НА ГР. ПЕРУЩИЦА

11.05.2022