Забранява се паленето на открит огън и извършване на огневи дейности

Със заповед на кмета на Община Перущица се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските масиви. Определя за пожароопасен сезон в земеделските и горските територии в общината за времето от 25 март 2014 г. до 19 октомври 2014 г. Забранено е също изгарянето на остатъци от сечта, стърнищата, слогове и крайпътни ивици.
Пълния текст на документа – в прикачения файл.

25.03.2014
Документ: