ЗАБРАНЯВА СЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ПИТЕЙНА ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ, ПОЛИВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ, МИЕНЕ НА УЛИЦИ, МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ДРУГИ В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

19.07.2021