Заповеди на Министъра на земеделието и храните

З забрана на земеделските стопани да извършват косене на трева през периода от 25 юли 2022г. до 7 август 2022г

02.08.2022