Заповед за определяне на пожароопасен сезон в горските и земеделските територии в община Перущица - от 28.04.2021г. до 30.11.2021г.

28.04.2021