Заповед на Кмета №188/28.06.2022г. относно ЗАБРАНЯВАНЕ ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства и други в община Перущица

28.06.2022
Документ: