ЗАПОВЕД № РД-01-586/28.07.2022Г. НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ - ПЛОВДИВ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

29.07.2022
Документ: