Заповед № РД-20-102/13.05.2022г. на Областен управител на Област Пловдив относно 2-ри юни 2022г.

Заповед № РД-20-102/13.05.2022 г. на Областен управител на Област Пловдив, касаеща "2-ри юни - ден на Ботев и загиналите за свободата на България, чиято памет се почита с вой на сирени" и провеждане на тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система на Пловдивска област.

19.05.2022