Заповед № 103/13.04.2021г

        Относно предприемане на превантивни мерки за предотвратяване възникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие и разпространение, осигуряване на условия за своевременното им откриване и успешно гасене и осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии и в териториите извън тях, стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви.

14.04.2021
Документ: