ЗАПОВЕД № 150/31.05.2022Г. ЗА ПИ 705.30, МЕСТНОСТ "КОВАЧЕВО ВЪГЛЕ"

30.06.2022
Документ: