ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ В ЗЕМЛИЩЕ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ЗА 2022-2023Г

05.08.2022
Документ: