Инвестиционно предложение "Уличен водопровод и канал по ул. "Марица", гр. Перущица

Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

23.04.2021
Документ: