Индивидуални административни актове в изпълнение на правомощията на кмета

Индивидуални административни актове в изпълнение на правомощията на кмета от 2022 година:

 

1.Заповед №115/09.05.2022 за назначаване на Общинска комисия по водоспасителна дейност;

2. Заповед №116/09.05.22 за предприемане на превантивни мерки за предотвратяваневъзникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие, осигуряване на пожарна безопасност

3. Заповед №126/16.05.2022г. за настъпване на противопожарен сезон на територията на общината.

4.Заповед №145/23.05.2022г за излъчване на акустичен сигнал на 2 юни в 12.00ч  2022г

 

Индивидуални административни актове в изпълнение на правомощията на кмета от 2021 година

Индивидуални административни актове в изпълнение на правомощията на кмета от 2020 година. 

Индивидуални административни актове в изпълнение на правомощията на кмета от 2019 година. 
Индивидуални административни актове в изпълнение на правомощията на кмета от 2018 година