Индивидуални административни актове в изпълнение на правомощията на кмета 2018 година

Заповед относно Номер на заповед Дата на заповедта Документ
ЗАПОВЕД относно назначаване на комисия 231 13.11.2018 PDF icon Scan2018-11-27_121655.pdf
ЗАПОВЕД относно прехвърляне на средства между дейности 230 12.11.2018 PDF icon Scan2018-11-27_121608.pdf
ЗАПОВЕД относно замерване на разходна норма на товарен автомобил Мерцедес АТЕГО 229 08.11.2018 PDF icon Scan2018-11-27_121526.pdf
ЗАПОВЕД относно командировки на служители в община Перущица 228 08.11.2018 PDF icon Scan2018-11-27_121444.pdf
ЗАПОВЕД относно делегиране правомощия на Кмета 227 05.11.2018 PDF icon Scan2018-11-27_121350.pdf
ЗАПОВЕД относно отмяна на Заповед № 204/30.07.2015г 226 02.11.2018 PDF icon Scan2018-11-27_122534.pdf
ЗАПОВЕД относно определяне на длъжностни лица за водене на публични регистри 225 02.11.2018 PDF icon Scan2018-11-27_121305.pdf
ЗАПОВЕД относно отдаване под наем на части от ОУ "Петър Бонев" 224 02.11.2018 PDF icon Scan2018-11-27_122343.pdf
ЗАПОВЕД относно приемане на бюджет 2018г 223 01.11.2018 PDF icon Scan2018-11-27_121202.pdf
ЗАПОВЕД относно проверка на противопожарно състояние на общински обекти 222 01.11.2018 PDF icon Scan2018-11-27_121059.pdf

Страници