Индивидуални административни актове в изпълнение на правомощията на кмета 2018 година

Заповед относно Номер на заповед Дата на заповедта Документ
ЗАПОВЕД относно конкурс за длъжността "Юрисконсулт" на община Перущица 221 31.10.2018 PDF icon Scan2018-11-27_120733.pdf
ЗАПОВЕД относно Продажба на поземлен имот частна общинска собственост 216 19.10.2018 PDF icon Заповед 3.pdf
ЗАПОВЕД относно Актуализация на състава на членовете в Консултативния съвет по туризма. 199 03.10.2018 PDF icon Заповед 4.pdf
ЗАПОВЕД относно Подготовка на община Перущица за зимния сезон 2018/2019г. 219 25.10.2018 PDF icon Заповед 2.pdf
ЗАПОВЕД относно Услуга по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци в община Перущица 220 31.10.2018 PDF icon Заповед 1.pdf
Паша в горски територии. 28 01.02.2018 PDF icon pdf
Ограничаване на заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания. 27 01.02.2018 PDF icon pdf
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване. 10 16.01.2018 PDF icon pdf
Представител на община Перущица в изработването на Областна здравна карта. 06 08.01.2018 PDF icon pdf

Страници