Индивидуални административни актове в изпълнение на правомощията на кмета 2019 година

Заповед относно Номер на заповед Дата на заповедта Документ
Заповед за назначаване на общинска комисия по водноспасителна дейност 130 25.04.2019 PDF icon Заповед
Спазване на противопожарни правила през пожароопасен сезон 98 27.03.2019 PDF icon Заповед
Вещи - общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане 93 25.03.2019 PDF icon Заповед
Мерки във връзка с празника "Сирни заговезни" 74 05.03.2019 PDF icon Заповед
Права и отговорности на разпоредителите с бюджетни кредити в Община Перущица 60 22.02.2019 PDF icon Заповед
Утвърждаване на формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти във функция "Образование" за 2019 год. 50 11.02.2019 PDF icon Zapoved 50.pdf
Отмяна на Заповед №95/04.05.2017 год. и Заповед №199/03.10.2018 год., и създаване на Консултативен съвет по туризъм.. 49 11.02.2019 PDF icon Zapoved 49.pdf
Отписване на актовите книги за общинска собственост. 47 06.02.2019 PDF icon Zapoved 47.pdf
Забраняване на паша. 46 06.02.2019 PDF icon 46.pdf
Отмяна на заповед №36/30.01.2019 год., на основание предписание №11-6/01.02.2019 год. на директора на РЗИ-Пловдив. 45 04.02.2019 PDF icon zapoved 45.pdf

Страници