Индивидуални административни актове в изпълнение на правомощията на кмета 2019 година

Заповед относно Номер на заповед Дата на заповедта Документ
Премахване на незаконен строеж. 12 21.01.2019 PDF icon zapoved 12.pdf
Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 099239 за смяна на предназначението на земеделска земя, за неземеделска. 10 17.01.2019 PDF icon zapoved 10.pdf
Определяне на нов административен адрес на територията на община Перущица, гр. Перущица. 8 15.01.2019 PDF icon zapoved 8.pdf
Заповед за собствениците на домашни любимци 6 09.01.2019 PDF icon zapoved 6.pdf
Заповед за отдаване под наем на части от имот "Поликлиника" на ул. "Цар Борис I" №15 5 08.01.2019 PDF icon zapoved 5.pdf

Страници