Информация за обслужване на безработни лица от община Перущица през 2021г.

08.03.2021
Документ: