Исторически музей Перущица

Историческият музей Перущица е включен в 100-те национални туристически обекта под номер 42. Община Перущица спечели проект за обновяването му, който се финансира по мярка 313 - "Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година. Музеят е отворен след ремонта и приема посетители. Повече за представената в него експозиция можете да откриете на интернет адрес www.museumperushtitsa.com.

Създаден е на 5 март 1955 година. Експозицията е открита в деня на 80-годишнината от Априлското въстание на площад „27-ми Априлий“. През май 1969 година на същото място е открита новата музейна сграда, в която е уредена експозиция, обхващаща историята на града от създаването му до днес.

Музейното дело в Перущица има своите корени в периода на Българското възраждане. След Априлското въстание по инициатива на перущенци е създаден комитет „27 Априлъ 1876“, чиято цел е съхранение и опазване паметта на героите от Априлската епопея. Средствата на родолюбивите дарители комитетът използва за реставриране на историческата църква музей „Св.Архангел Михаил“. Там се поставя началото на първата музейна експозиция в Перущица - съхранените кости на загиналите по време на въстанието перущенци, техните оръжия и атрибути.

Историческият музей в Перущица е част от Движението „Опознай България".
Телефон: 03143/22 05
Работно време: 09:00  – 17:00 (без почивен ден)
Интернет страница: www.museumperushtitsa.com