Контакти

Телефонна централа: 03143/27-86; Факс: 03143/22-53, e-mail:   obshtina@perushtitsa.egov.bg

 

Телефон на Център за административно обслужване : 03143/22-52

 

Адрес на общинската администрация:  Гр. Перущица, п.к. 4225, ул. „Отец Паисий” №2 

Работно време:              ЦАО  - от 8 до 17 часа (без почивка)   

 

№ имейлДлъжност Име, фамилияЕтажТелефон
РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
1.К М Е ТМария Витанова - ВълкановаІІІ 03143/27-86
2.Зам.-кмет„Строителство, архитектура, благоустройство, общинска собственост, общински политики по околна среда, обществени поръчки, обществен ред и сигурност”Мирослав НиколаковIII
3.Зам.-кмет„Хуманитарни, социални дейности, култура, туризъм, местни данъци и такси“Ирина МишеваIII
4.Секретаринж. Краснойка КушеваІІІ
ДИРЕКЦИЯ ”Бюджет, финансово-счетоводна дейност, административно обслужване”
Директор на дирекцияМагдалена БожковаІІІ Вътр. 104
ДИРЕКЦИЯ ”СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ДИРЕКЦИЯ" Строителство, архитектура, благоустройство, хуманитарни дейности, европейски проекти”
Директор на дирекциятСветла КирчеваІІІ Вътр. 109
Денонощни дежурни ОбСС088852694703143/23-91