Мерки за превенция относно заболяването COVID-19

3аповед № РД-01-586/28.07.2022 г. за изменение и допълнение на заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Пловдив. В сила от 01.08.2022 г.

04.08.2022
Документ: