Младежки дом

Общински младежки дом-Перущица е открит на 10 май 1993 г. Развива се и се утвърждава непрекъснато като комплексен културен и информационен център, обслужващ потребностите и интересите на младите хора. Извънкласните и извънучилищни дейности  се финансират от общинския бюджет. От 2008 г. към Младежки дом е създаден представителен общински Духов оркестър с богат репертоар и участия в регионални и национални фестивали.

Адрес: гр. Перущица ул. „Борис Тасков” №5