НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГЛЕД НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 55909.299.429, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА, ГР. ПЕРУЩИЦА, МЕСТНОСТ "МАВРОГИ", ВИД СОБСТВЕНОСТ-ЧАСТНА, ВИД ТЕРИТОРИЯ-ЗЕМЕДЕЛСКА, КАТЕГОРИЯ 8, НТП НИВА, ПЛОЩ 459 КВ. М., СТАР НОМЕР 099429

14.06.2022