Неработен ден за фронт офиса на община Перущица

На вниманието на всички граждани ползващи услугите на Общинска администрация гр. Перущица

Съобщаваме Ви, че на 04.04.2014 година (петък) няма да работи фронт офиса поради участие в обучение на служителите по Оперативна програма „Административен капацитет”. Всички плащания могат да се извършват по банков път по сметката на Община Перущица.

31.03.2014
Документ: