Новини

БЕЗВЪЗМЕЗДНО КРЪВОДАРЯВАНЕ
27.07.2021

  УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

    На 17 август 2021г. от 09:00ч. до 12:30ч. пред Младежки дом - Перущица ще се проведе акция за безвъзмездно кръводаряване от Районен център за трансфузионна хематология-Пловдив. Екипът на центъра ще бъде с мобилен кабинет за кръводаряване. 

Приканваме Ви да вземете участие в Акцията под мотото: „ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ ЖИВОТ“.

Заповед №3/20.07.2021г. за допълване на Разрешение за строеж 11/01.06.2021г., издадени от Гл. архитект на Община Перущица за обект: "Пенсионерски клуб в УПИ VIII - общ. обсл. дейност и КОО, кв. 65 по РП гр. Перущица, област Пловдив"
26.07.2021
Разрешение за строеж 19/20.07.2021г. на Гл. архитект на Община Перущица за обект: "Авариен ремонт на парапет и настилка на съществуващ мост, находящ се между ул. "Петър Бонев" и ул. "Проф. Борис Тасков" по ОТ 279 и ОТ 321 по ПРЗ на гр. Перущица"
23.07.2021
Нарушено водоподаване на 20.07.2021г. в горната част на града
20.07.2021

        Уважаеми съграждани,

     Уведомяваме Ви, че получихме информация от "ВиК"-Пловдив за установена авария на напорен водопровод. Поради тази причина, днес (20.07.2021г.) ще бъде спряно водоподаването в горната част на града, до отстраняване на аварията.

Екипът на дружеството се извиняват за създаденото Ви неудобство.

С уважение,

Екип на Община Перущица

ЗАБРАНЯВА СЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ПИТЕЙНА ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ, ПОЛИВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ, МИЕНЕ НА УЛИЦИ, МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ДРУГИ В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
19.07.2021
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП "Извършване на дейности по предварително третиране на СО, чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци
16.07.2021

Информацията по ОВОС на внесеното уведомление е на разположение на гражданите в стая 10 в община Перущица.

Писмени предложения и възражения се подават в 14- дневен срок от публикуването на съобщението в деловодството на община Перущица или на имейл: perushtitsa_ob@abv.bg.

Покана "Обсъждане на отчет на бюджета на община Перущица за 2020г."
16.07.2021
Разрешение за строеж на обект "Улична канализация" по ул. "8-ма"
13.07.2021
Проект "ПУП-ПРЗ в местност "Батен", община Перущица
09.07.2021
Издадено Разрешение за строеж 17/01.07.2021г. на Гл. архитект на Община Перущица за обект: „Реконструкция на съществуващ водопровод Е Ф80 и нова улична канализация по ул. „Марица“, гр. Перущица“
02.07.2021

Изх. № ТСУ-312-3 /02.07. 2021г.

ДО

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

 

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ

Страници