Новини

С панихида Община Перущица ще почете своите герои от Балканската война
01.10.2020

   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

   На 5-ти октомври 2020г. от 17:00ч. в двора на църквата „Св. Атанасий“ в гр. Перущица ще бъде отслужена панихида за перущинци, участвали и загинали геройски в битката при Комаров камък през 1912г.  

   От 17:30ч. в залата на Историческия музей ще бъде излъчен филм за участието на България в Балканската война. 

  Нека да тачим делата и победите на нашите героични предци и тяхната жертвоготовност и подвиг към Отечеството, към България!!!

Бюро по труда "Родопи" - гр. Пловдив обявява свободни работни места
30.09.2020
О Б Я В Л Е Н И Е: Община Перущица обявява работно място за длъжността „Главен специалист Строителство сгради и съоръжения, контрол”
28.09.2020

Основна цел на длъжността:

   • Ефективно провеждане политиката на община Перущица;

   • Отговаря за строителството на обекти на територията на община Перущица;

Области на дейност – устройство на територията на общината

Преки задължения:

   • Извършва контрол по строителството;

   • Изпълнява техническо ръководство на обекти, изпълнявани по стопански начин от общината и изготвя анализ за вложените материали, транспортни разходи и труд за обектите;

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР. ПЕРУЩИЦА
18.09.2020

Уважаеми съграждани,

От ВиК Пловдив ни уведомиха, че днес (18.09.2020г.) временно ще бъде спряно водоподаването в гр. Перущица, в зоната от ресторант "Басо" до "Стопански двор", за период от около два часа.

„ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО – 2020Г.“
18.09.2020

„ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО – 2020Г.“

 

Перущица чества ДЕНЯТ НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ
18.09.2020

На 22-ри септември България чества едно от най-значимите събития от новата си история. На тази дата през 1908г. българската държава, една от най-старите в Европа, обявява своята независимост. На този ден и на дни като днешния, ние потомците прекланяме глави пред всички знайни и незнайни герои, отдали живота и делото си за свободата и независимостта на днешна съвременна България.

ОБЯВА НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – СТАМБОЛИЙСКИ
16.09.2020

ПО РЕДА НА ЧЛ.74, АЛ.3 И АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СЪГЛАСНО ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ Е ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ НА КАРТАТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ, КЪМ НЕЯ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПЕРУЩИЦА, ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 ГОДИНА - С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ – ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ - ОРЕХИ.
РЕГИСТЪРЪТ И КАРТАТА СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОСЗ СТАМБОЛИЙСКИ.

Промени в проектите на регистъра и картата могат да се правят в срок до 25 септември 2020 год.

ОСЗ – СТАМБОЛИЙСКИ

ОБЯВА НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – СТАМБОЛИЙСКИ
16.09.2020

ПО РЕДА НА ЧЛ.74, АЛ.3 И АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СЪГЛАСНО ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ Е ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ НА КАРТАТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ, КЪМ НЕЯ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПЕРУЩИЦА, ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 ГОДИНА - С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ – ЛОЗЯ.
РЕГИСТЪРЪТ И КАРТАТА СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОСЗ СТАМБОЛИЙСКИ.

Промени в проектите на регистъра и картата могат да се правят в срок до 25 септември 2020 год.

ОСЗ – СТАМБОЛИЙСКИ

Поздравителен адрес по повод откриването на Новата учебна 2020/2021г.
15.09.2020
ВиК Пловдив - авария!
08.09.2020

Уважаеми съграждани, от ВиК Пловдив ни уведомиха, че поради авария ще бъде спряно водоподаването в зоната от началото на ул. Проф. Константин Гълъбов (зад ресторант Басо) до Пметник на трите поколения, в часовете между 09:00 и 12:00 часа днес (08.09.2020г.)

Страници