Новини

АКЦИЯ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО КРЪВОДАРЯВАНЕ
27.01.2022

   На 21 февруари 2022 г. от 09:00ч. до 12:30 ч. в Туристически информационен център – гр. Перущица ще се проведе акция за безвъзмездно кръводаряване от Районния център за трансфузиционна хематология - Пловдив. Акцията се провежда под мотото: „ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ ЖИВОТ!“ 

Служебно съобщение за издадена Заповед №14/24.01.2022г. на Кмета на Община Перущица за:"Допускане за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.44, УПИ XXIII-2024, XXV-2025, XXIV-2026, XXII-731 по ПРЗ на гр. Перущица, община Перущица, обл. Пловдив"
26.01.2022
Служебно съобщение за издадена Заповед №351/16.12.2021г. на Кмета на Община Перущица за одобряване на проект за: "Изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв. 5, УПИ XIV-2147 и УПИ XIII-87 по ПУП на гр. Перущица, Община Перущица, област Пловдив"
25.01.2022
Констативен протокол от извършени оглед и проверка относно премахване на незаконен строеж - беседка и иззидано барбекю, ситуирани върху бетонова плоча с площ 26м2, в ПИ 55909.99.237 по КККР на гр. Перущица
24.01.2022
ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРАДИЦИОННИЯ ОБИЧАЙ "КЪПАНКИ"
20.01.2022
СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ОТ 01.07.2021Г.
12.01.2022
КОНСТАТИВЕН АКТ №4 / 01.12.2021г.
11.01.2022
УВЕДОМЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД ЗА 2022Г.
10.01.2022

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба № 3 за извършване на технически  преглади на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника община Перущица публикува график за месец февруари 2022г., по който ще се извършват техническите прегледи на територията на общината.

УЧАСТИЕ В УНИКАЛНИЯ ПЕРУЩИНСКИ ОБИЧАЙ "КЪПАНКИ"
05.01.2022

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА КАНИ МЪЖЕТЕ, СКЛЮЧИЛИ ГРАЖДАНСКИ БРАК ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 2021 ГОДИНА, ДА ЗАЯВЯТ УЧАСТИЕТО СИ В УНИКАЛНИЯ ПЕРУЩИНСКИ ОБИЧАЙ "КЪПАНКИ" В СРОК ДО 12.01.2022г.

Заповед № 310/01.11.2021г. за ПИ 703.17, местност "Язовира"
31.12.2021

Страници