Новини

Героична Перущица ще отбележи 135-та годишнина от Съединението на България
03.09.2020

Събитието ще се проведе на 05.09.2020г. (събота) от 11ч. в двора на Дановото училище. В празничната програма ще бъде представен исторически доклад за Съединението и участието на Перущица в събитията. Програмата ще продължи с официално откриване на изложбата „Лица от стара Перущица“, експонирана в картинна галерия Даново училище. Изложбата е включена в Националната програма на тазгодишното издание - инициативата Европейски дни на наследството 2020г., с акцент „Наследство и образование“.

Целева Пpoгpaмa „Toпъл oбяд y дoмa в ycлoвиятa нa извънpeднa cитyaция – 2020г.“ е с удължен срок дo 31.10.2020г.
02.09.2020

Община Перущица заяви съгласие за сключване на анекс за изменение на договора по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Перущица“ за удължаване на дейностите му до 31 октомври 2020г.
Oпpeдeлeн e oбxвaтът нa цeлeвaтa гpyпa пoтpeбитeли, a имeннo:
- лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната за времето, в което са поставени под задължителна карантина;

БЕЗВЪЗМЕЗДНО КРЪВОДАРЯВАНЕ
25.08.2020

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА,
На 31 август 2020г. от 09.00ч. до 12,30ч. пред Младежки дом - Перущица ще се проведе акция за безвъзмездно кръводаряване от Районния център за трансфузиционна хематология-Пловдив. Екипът на центъра ще бъде с мобилен кабинет за кръводаряване, като акцията се провежда под мотото:
ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ НАДЕЖДА ЗА ЖИВОТ!
Надяваме се на Вашето разбиране и желание за участие в тази инициатива.

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА До заинтересованите лица и общественост Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
25.08.2020

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщението на интернет страницата в деловодството на община Перущица.

Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на система за капково напояване за повишаване производствения потенциал и енергийната ефективност на стопанството от съществуващи млади орехови насаждения.
14.08.2020

Становища и мнения могат да се депозират писмено в деловодството на Община Перущица, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа, или на електронна поща: perushtitsa_ob@abv.bg.

Срок за изразяване на становища – 14 дни от датата на публикуване на съобщението считано от 14.08.2020г.

О Б Я В А ОТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. СТАМБОЛИЙСКИ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72Б, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ
14.08.2020
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ. 37В, АЛ. 1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2020-2021 Г.
14.08.2020
Съобщение
13.08.2020
СДРУЖЕНИЕ “МИГ ПЕРУЩИЦА - РОДОПИ” ОБЯВЯВА:
07.08.2020

Прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване
BG06RDNP001-19.427 МИГ Перущица-Родопи - 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.

Съобщение ПУП-ПРЗ на част от кв.30 по регурационния план на гр. Перущица
06.08.2020

Страници