Новини

Представяне на проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на Туристическа спалня – Перущица
09.03.2015

На 6 март в Перущица, в присъствието на Кмета на община Перущица Ради Минчев, Председателя на Общинския съвет-Перущица Иван Муров, Председателя на МИГ „Тракийско-Родопска яка” Георги Ташев, беше представен проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на Туристическа спалня – Перущица” ИД  № 52/3/3131579 финансиран по мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности” на Програмата за развитие на селските райони. Проектът се изпълнява от Туристическо дружество „Върховръх”- Перущица. Проектът е на обща стойност 387 927 лв.

Изменение на ПУП
05.03.2015

Със заповед на Кмета на община Перущица се допуска за изработване на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване и РУП за УПИ III-1277 от кв.113 по ЗРП на гр. Перущица.
Проектът следва да се изготви от лица с проектантска правоспособност, в съответствие с Наредба №7 на МРРБ за ПНУОВТУЗ, при съблюдаване на нормативните изисквания в ЗУТ.

Изменение на ПУП и застрояване
05.03.2015

Със заповед на Кмета на община Перущица се допуска за изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ VI-2005, 2007 от кв.41 по ЗРП на гр. Перщица с отреждане на производствена и складова дейност и свободно застрояване, съобразено с изискванията за устройствена зона Пп.
Проектът ще се изготви от лица с проектантска правоспособност, в съответствие с Наредба №7 на МРРБ за ПНУОВТУЗ, при съблюдаване на нормативните изисквания в ЗУТ.

Инвестиционно намерение „Преустройство на съществуваща сграда в пункт за изваряване на ракия”
04.03.2015

СЪОБЩЕНИЕ
До заинтересованите лица и общественост
Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Инвестиционно намерение „Изграждане на овощна градина „Алчака”
04.03.2015

СЪОБЩЕНИЕ
До заинтересованите лица и общественост
Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Община Перущица отбеляза тържествено Националния празник на Република България 3 март
03.03.2015

Националният празник започна с изпълнения на Духовия оркестър и събра множество граждани и гости на града на централния площад. Началото на тържествената програма по повод 137 години от Освобождението на България беше в 11,00 часа с ритуал по издигане на националното знаме. Кметът на община Перущица Ради Минчев отправи приветствие, в което подчерта „Чрез подписването на Санстефанския мирен договор се сбъдва дългоочакваната мечта на българския народ, че неговото Отечество най-сетне ще бъде освободено от вековното робство.

Покана за събор на Тодоров ден
26.02.2015

Община Перущица кани всички граждани на събор на Тодоровден на 28 февруари 2015 г. (събота) от 11,00 часа в местността Манастира и
на тържествена програма по повод 137 години от Освобождението на Българияна 3 март 2015 г. (вторник)

Изработен е проект за Общ устройствен план на община Перущица
25.02.2015

Проект на Общ устройствен план на община Перущица е публикуван на сайта в страница Развитие. Предстои неговото разглеждане и обсъждане.
Можете да се запознаете с документите на адрес  http://www.perushtitsa.bg/развитие .

Акция за безвъзмездно кръводаряване
25.02.2015

На 27 февруари 2015 г. (петък) в Младежки дом-гр. Перущица от 9,00 ч. до 12,30 ч. ще се проведе акция по безвъзмездно кръводаряване на Районен център за трансфузионна хематология-Пловдив. Призоваваме гражданите на община Перущица да се приобщят към този хуманен и доброволен акт на милосърдие и човешка солидарност, за да спасят човешки живот.

Паметна вечер по повод 142 години от гибелта на Васил Левски
19.02.2015

Паметна вечер по повод 142 години от гибелта на Васил Левски се състоя на 18.02.2015 г. от 17,30 часа в експозиционната зала на Исторически музей-гр. Перущица. С материал за делото на Апостола започна уредникът на музея Драган Тенов. Гражданите на Перущица разгледаха с интерес подготвената изложба от Исторически музей. Кулминацията на тържеството беше изпълненият с патос музикално-поетичен спектакъл "Ти ни трябваш и днес, Апостоле", с участието на театрални дейци от читалището и ученици от ОУ „Петър Бонев”-гр. Перущица.

Страници