Новини

Младежки център-гр. Пловдив проведе информационна среща с млади хора от община Перущица
17.02.2015

Екипът по проект „Изграждане на Младежки център в град Пловдив“, по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 – „Грижа за младежи в риск“, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, проведе среща с младежи на възраст между 15 и 29 години, както и младежи в риск, включително и тези от ромски произход и други етнически групи, на тема: „Предизвикателствата пред съвременните млади хора“ на 17.02.2015 г. (вторник) от 11.00 часа в Читалище „Просвета -1862“, гр. Перущица.

Проверка актуалността на адресите на граждани, завърнали от чужбина
17.02.2015

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ 2015г.

Уважаеми граждани на община Перущица,

Посещение на президента на Република България г-н Росен Плевнелиев в Перущица
14.02.2015

Президентът на Република България г-н Плевнелиев беше посрещнат на 14.02. 2015 г. с пита и сол в учебното опитно стопанство на Професионална гимназия по лозарство и винарство „Христо Ботев”-гр. Перущица.

Покана за участие в семинар от читалище „Просвета-1862”
12.02.2015

Във връзка със спечелен проект и неговата реализация по мярка 331 на ДФ „Земеделие”; Договор №52/3/3310274, Читалище „Просвета – 1862” гр. Перущица обявява прием на заявления за участие в информационен семинар на тема „Информиране на младите предприемачи от гр. Перущица – алтернатива и възможности за развитие”. Семинарът ще се проведе на 14 и 15.03.2015 г. в парк-хотел „Родопи”, вилно селище „Върховръх”.

Заявленията за включване в обучението се приемат 20 дни след публикуване на обявата за информационната дейност.

Празнична програма на община Перущица по повод Деня на лозаря и винаря
11.02.2015

Община Перущица по традиция ще отбележи Деня на лозаря и винаря на 14 февруари. Съвместно с ПГЛВ „Христо Ботев” ще посрещнем президента на Република България Росен Плевнелиев, който избра Професионалната гимназия в Перущица за ритуалното зарязване в празничния ден. Отправяме покана към всички граждани на община Перущица за присъствие на празничната програма на 14.02.2015 г. (събота): 10.30 ч.

Допуснати кандидати до конкурс за ОП "Социален партронаж"
10.02.2015

Конкурсната комисия, определена със Заповед № 34/05.02.2015 на Кмета на община Перущица реши:
Допуска до участие в конкурса НАДЕЖДА КРЪСТЕВА ДАРДОВА

Няма недопуснати кандидати.

Бабинден в Перущица
21.01.2015

В община Перущица и днес денят е празничен. След обичая „Къпанки”, на 21 януари Перущица празнува Деня на родилната помощ - "Бабинден". Празничната програма започна с поздрав от предучилищната група от ОДЗ „Радост”. Беше спазена традицията на обичая да се окъпят "бабите - акушерки", а те благословиха с китка здравец и босилек младите майки и завързаха на ръчичките на новородените бебенца червен конец с мънисто.

Традицията в Перущица продължава с обичая "Къпанки"
20.01.2015

Златен пръстен, поднесен върху филия хляб. Така поиска ръката на любимата си 29-годишният Димитър Кръстилов по време на ритуала Къпанки в Перущица. Земеделският производител изненада жената на сърцето си Катя, с която са заедно от четири години, като скочи в леденостудените води на река Перущинска и след това я помоли да се омъжи за него. „Нищо не предчувствах. Страшно съм изненадана, макар че, откакто сме заедно, той винаги е бил нестандартен.

СЪОБЩЕНИЕ
19.01.2015

СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 39, ал. 2 от „Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди”

 

ОБЯВА
09.01.2015

О Б Я В А

Община Перущица, гр.Перущица, ул. “Отец Паисий” №2, тел. 03143/2786

 

 

Със заповед № 05/08.01.2015 год. на Кмета на Общината е открита процедура на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти в землището на гр.Перущица:

Страници