Новини

Обичаят „Къпанки” в Перущица на Ивановден по стар стил
07.01.2015

На 20 януари 2015 г. (вторник) в река Перущинска, на вира до Чолаковия мост, ще се проведе традиционния за Перущица обичай „КЪПАНКИ”. От незапомнени времена младоженците от изминалата година се къпят в леденостудените води на реката, осветени на Йорданов ден, за да засвидетелстват своята мъжественост и готовност да създадат здраво семейство с много наследници. След като се хвърлят няколко пъти в реката, младите мъже напълват котлето с вода от реката и „окъпват” насъбралите се хора наоколо за здраве.

Студент от Техническия университет хвана кръста в Перущица
06.01.2015

Студентът от Техническия университет Атанас Андреев улови богоявленския кръст в Перущица. 21-годишният смелчага е третокурсник в специалност „Електроника“ на Пловдивския филиал на висшето училище. „Пожелавам здраве на мен и семейството ми“, каза щастливецът и целуна кръста. Атанас е убеден, че годината му ще е здрава и късметлийска, тъй като това е вторият му успешен опит навръх Богоявление във водите на река Перущинска. Преди няколко години скачал и щастието отново му се усмихнало, тъй като първи се домогнал до разпятието.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
16.12.2014

Със Заповед № 262 от 16.12.2014 год. на Кмета на Община Перущица, се Допуска изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ 301001, 301002, 301010, 301015.

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ
15.12.2014

„ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ”

 

Община Перущица съвместно с „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД организира на 17 декември /сряда/ информационно-образователна кампания „3D екобус – Летящата класна стая”. Всички ученици от 1 до 4 клас на ОУ „Петър Бонев” и подготвителните групи на ОДЗ „Радост и ОДЗ „Тракийче” ще могат да получат своя интерактивен урок по разделно събиране на отпадъци от опаковки, опазване на околната среда и грижа за природата.

ГРОЗДОБЕРНА КАМПАНИЯ 2014
01.12.2014

СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица и общественост

 

Относно: Гроздоберна кампания 2014 година

 

Във връзка с гроздоберната кампания 2014г., уведомяваме всички производители на винени сортове грозде, че съгласно чл. 42 от Закона за виното и спиртните напитки са длъжни да подадат декларации за произведени количества грозде за реколта 2014г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
27.11.2014

СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица и общественост

 

Община Перущица с тържествена програма
04.11.2014

Община Перущица с тържествена програма по повод 45 г. от обявяването на Перущица за град и деня на Народните будители

 

ОБЯВЛЕНИЕ
31.10.2014

ДО: ГРАЖДАНИТЕ НА

гр. Перущица

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Заповед относно услугата по събиране и извозване на битови отпадъци
29.10.2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
29.10.2014

СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на

въздействието върху околната среда

 

Страници