Новини

Община Перущица завърши проект по ОПАК
23.07.2014

Община Перущица проведе заключителна пресконференция по проект „Чрез ефективно партньорство за разработване на политики в община Перущица”. На нея ръководителят на проекта Ина Георгиева запозна присъстващите служители в администрацията и журналистите с дейностите, които бяха реализирани в рамките на проекта и с получените резултати.

Заповед относно набелязване на мерки на територията на Община Перущица, свързани с ограничаването и ликвидирането на заболяването "син език по преживните"
22.07.2014
Покана - Заключителна пресконференция
16.07.2014

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съобщение
14.07.2014

Съобщение до заинтересованите лица и общественост
Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Съобщение
11.07.2014

СЪОБЩЕНИЕ до заинтересованите лица и общественост
Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Община Перущица уведомява всички граждани за постъпило инвестиционно намерение „Реконструкция на покрив и преустройство на сграда в къща за гости „Червената къща” в УПИ ІІ-1151, 1152, кв. 77 с площ 147 кв.м. по плана на гр. Перущица.

Звено за услуги в домашна среда
04.07.2014

От 15 юли 2014 г. стартира приема на документи от желаещите да ползват почасови социални услуги, предоставяни от Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Перущица.

Потребителите на почасови социални услуги могат да бъдат :

1. Лица с трайни увреждания над 18 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

2. Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Конкурс за заемане на длъжност „Социален асистент”
04.07.2014

КОНКУРС

гр. Перущица, 04.07.2014 г.

 

Откриване на обновената детска площадка
30.06.2014

За радост на всички деца, днес беше открита детската площадка в центъра на Перущица. Обновяването се реализира по проект „Рехабилитация на детска площадка и доставка на съоръжения в УПИ-1 – зеленина, 65 кв.м по ЗРП на гр. Перущица”, финансиран по мярка 4.1. „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Стойността на проекта е 54 313, 38 лв., а изпълнител „Карат Перфект”ООД.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
20.06.2014
НАРЪЧНИК ЗА ПРИЕМАНЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕРУЩИЦА
16.06.2014

В стратегията за развитие на Перущица са поставени основните цели:
•да се превърне в привлекателна туристическа дестинация със свое неотменимо място в Южен централен район,
•да стане център на екологично земеделие и лозаро-винарство,
•спортен център на района,
•град с чиста околна среда и развита инфраструктура.

Община Перущица активно кандидатства и реализира европейски проекти и национални програми, за развитие на района и неговите природни и исторически ценности.

Страници