Новини

Обсъждане на План за развитие на Община Перущица 2014-2020 г.
07.04.2014

На 7.04.2014 г. от 10,00 часа в залата на общински съвет в сградата на община Перущица се проведе публично обсъждане на проект на Общински план за развитие на община Перущица 2014-2020 г. Това бе второ подред обсъждане на проекта на общинския план пред граждани и представители на бизнеса.

Обсъждане на план за развитие на община Перущица за периода 2014-2020 г.
31.03.2014

На 07.04.2014 г. (понеделник) от 10:00 часа в залата на Общински съвет - Перущица ще се проведе публично представяне и обсъждане на Общински план за развитие на община Перущица за следващите 7 години (2014-2020 г.). По време на събитието ще бъдат представени заложените в плана – визия, цели, приоритети, мерки, дейности и конкретни проекти за развитието на община Перущица за периода 2014-2020 г.

Неработен ден за фронт офиса на община Перущица
31.03.2014

На вниманието на всички граждани ползващи услугите на Общинска администрация гр. Перущица

Забранява се паленето на открит огън и извършване на огневи дейности
25.03.2014

Със заповед на кмета на Община Перущица се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските масиви. Определя за пожароопасен сезон в земеделските и горските територии в общината за времето от 25 март 2014 г. до 19 октомври 2014 г. Забранено е също изгарянето на остатъци от сечта, стърнищата, слогове и крайпътни ивици.
Пълния текст на документа – в прикачения файл.

Покана за конференция по Проект "Подкрепа за по-добър живот"
02.03.2014

На 7 март 2014 година от 10 часа ще се проведе заключителна конференция по Проект BG051PO001-5.1.04-0047-С0001 „Подкрепа за по-добър живот” на община Перущица по схема „Помощ в дома“. Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Покана за обществено обсъждане "Визия за развитие на община Перущица 2014-2020 г."
10.02.2014

На 24.02.2014 г. (понеделник) от 10:30 часа в залата на Общински съвет - Перущица ще се проведе обществено обсъждане за визията, целите и приоритетите на Общински план за развитие на община Перущица за следващите 7 години (2014-2020 г.).

Изпълнение на тръбен кладенец за напояване
07.02.2014

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Бабинден в Перущица
21.01.2014

След обичая „Къпанки”, днес по стар стил в община Перущица празнуват обичая "Бабин ден". По традиция и тази година на 21 януари окъпаха "бабите-акушерки". За този женски обичай канят  всички акушерки и жени, които са помагали при раждането, както и всички майки, които са родили през предходната година. Присъстваха Кръстина Каймаканова - най-старата жена, която е „бабувала” още в годините, когато е имало родилен дом в Перущица и Ана Янкулова – дългогодишна акушерка.

Къпанки (Иванов ден)
20.01.2014

От незапомнени времена в Перущица има традиция, задомилите се през изминалата година млади мъже, през януари да се къпят в ледените води  на реката, в каменното корито на Айвазовата чешма или в шадраваните на площада. Това се правило за здраве и сполука на младото семейство. Традицията е позната в Перущица от стари времена под името „къпанки”, а по-късно и като  ден на мъжеството.

Страници