Новини

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
30.08.2021

За продължаване срока на действие и изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатацията на съществуващ обект.

Изготвени регистър и карти на масивите за ползване за стопанската 2021/2022г.
25.08.2021
Служебно съобщение за издадено Разрешение за строеж №21/17.08.2021г. на Гл. архитект на Община Перущица за обект: "Паметник на трите поколения: Възстановяване и благоустрояване на паметника и прилежащите територии" гр. Перущица, Община Перущица
20.08.2021
Сигнал с вх. № ТСУ-362/23.07.2021г.
18.08.2021
Служебно съобщение за изменение на ПУП-ПРЗ
18.08.2021
Заповеди на кмета на община Перущица за възстановени имоти
17.08.2021
АВАРИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА УЛ. "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ"
16.08.2021

   Уважаеми съграждани,

Списък на одобрените кандидати за преброители и контрольори в Община Перущица за Преброяване 2021 г.
12.08.2021
Провеждане на заседание на комисия по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землището на гр. Перущица, Община Перущица за стопанската 2021-2022г.
11.08.2021
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЧРЕЗ САМОСТОЯТЕЛНО ДОБИВАНЕ
10.08.2021

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Страници