Новини

БЕЗВЪЗМЕЗДНО КРЪВОДАРЯВАНЕ
12.02.2021

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА,

    На 23 февруари 2021г. от 09:00ч. до 12:30ч. в сградата на Туристически информационен център - Перущица ще се проведе акция за безвъзмездно кръводаряване от Районния център за трансфузионна хематология - Пловдив. Екипът на центъра ще бъде с мобилен кабинет за кръводаряване, като акцията се провежда под мотото: ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ ЖИВОТ!

Надяваме се на Вашето разбиране и желание за участие в тази инициатива.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
11.02.2021

      Уважаеми съграждани,

      Във връзка с изработен "Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за кв. Запад, гр. Перущица, общ. Перущица", каним местната общност на обществено обсъждане на предварителния проект. 

     Писмени предложения и възражения могат да се изпращат в срок от един месец на следната електронна поща: perushtitsa_ob@abv.bg

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО
05.02.2021

    В община Перущица има свободно работно място за длъжността „Специалист туризъм” в Туристически информационен център гр. Перущица.

    Основни области на дейност на длъжността:

o Разработване на атрактивни туристически пакети за престой в дестинацията с включване на културно-исторически, археологически, религиозни, спортни и други забележителности и свързаните с тях специфични туристически услуги;

o Да съдейства и участва в рекламирането и промотирането на местните продукти и предлаганите туристически услуги;

КОНКУРС „НАЙ-ДОБРО ДОМАШНО ВИНО ЗА СЕЗОН 2020”
04.02.2021

     Община Перущица обявява конкурс за „Най-добро домашно вино за сезон 2020”. Категориите на конкурса са „Червено вино” и „Бяло вино”, произведено в домашни условия през 2020г.

В конкурса могат да участват производители на бели и червени вина, от реколта 2020г. Вината да бъдат бистри и предоставени в стъклени винени бутилки. Производителите могат да участват само със собствено производство и само по една бутилка от вид вино.

Обслужване на безработни лица през месец февруари 2021г.
02.02.2021
Прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“
01.02.2021

   Община Перущица в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги ОБЯВЯВА, че от 01.02.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”
01.02.2021

   Община Перущица в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги ОБЯВЯВА, че от 01.02.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.

Заповед за забрана пашата на селскостопански животни в горски територии
28.01.2021
СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА До заинтересованите лица и общественост
27.01.2021

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
22.01.2021

За издаване на разрешително за водовземане на подземни води, съгл. чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Страници