Новини

Годишен технически преглед на земеделска и горска техника за 2021.
20.01.2021
РЕШЕНИЕ ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
20.01.2021
БАБИН ДЕН В ПЕРУЩИЦА
20.01.2021

    Всяка година на 21 януари Перущица отбелязва Деня на родилната помощ - Бабин ден. На този ден по традиция се отдава почит и признателност на онези, които са дарявали и ще продължават да даряват нов живот.

Тази година поради епидемичната обстановка празникът няма да се проведе по традиционния начин с ритуал и веселие. Но въпреки това организаторите от Община Перущица и Читалище „Просвета – 1862“ са подготвили празнични благодарствени адреси с подаръци за акушерките и най-малките дечица, родени през 2020 г. в Перущица, които ще им бъдат поднесени лично по домовете.

ПОКАНА
15.01.2021

   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

    На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.29, ал.2 и ал.3, Раздел V от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Перущица, приета с Решение №157, взето с Протокол №17 от 19.12.2013г., изменена с решение №83/24.10.2016г., каним местната общност на обсъждане на проекта на бюджета на Община Перущица за 2021 година.

Община Перущица обявява подбор за 1 /едно/ лице на длъжността „Здравен медиатор“
13.01.2021

I. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЗДРАВНИЯ МЕДИАТОР:

     Здравните медиатори подпомагат дейността на общините по провеждане на политики в областта на здравната профилактика сред населението и на лекарите при и по повод на представяната медицинска помощ. Здравните медиатори осъществяват дейността си като:

1. Подпомагат достъпа до медицинска помощ на лица от уязвими групи;

2. Осъществяват дейности по промоция на здравето сред уязвими групи;

3. При необходимост оказват съдействие на общопрактикуващите лекари;

ПОКАНА
12.01.2021

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА КАНИ МЪЖЕТЕ, СКЛЮЧИЛИ ГРАЖДАНСКИ БРАК ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 2020 ГОДИНА, ДА ЗАЯВЯТ УЧАСТИЕТО СИ В УНИКАЛНИЯ ЗА ПЕРУЩИЦА ОБИЧАЙ "КЪПАНКИ" В СРОК ДО 15.01.2021г.

ТРАДИЦИОННИЯТ ОБИЧАЙ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА:

ДАТА: 20.01.2021г. (СРЯДА)

ОТ 11:00Ч. НА ВИРА ДО „ЧОЛАКОВИЯ МОСТ“

ОБЯВЛЕНИЕ! ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ОБЯВЯВА РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ СТРОИТЕЛСТВО СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, КОНТРОЛ”
11.01.2021

Основна цел на длъжността:

• Ефективно провеждане политиката на община Перущица;

• Отговаря за строителството на обекти на територията на община Перущица;

Области на дейност – устройство на територията и строителство в общината

Преки задължения:

● За обекти по стопански начин изготвя технически анализ за вложените материали, транспортни разходи и труд. Изготвя необходими КСС;

● Изготвяне на технически анализи за обекти общинска собственост при строителство и ремонт на същите;

РЕШЕНИЕ за обявен класиран кандидат от конкурс за длъжността "Директор ДГ Тракийче" при община Перущица
08.01.2021
РЕШЕНИЕ за обявен класиран кандидат от конкурс за длъжността "Директор ДГ Радост" при община Перущица
08.01.2021
ОБСЛУЖВАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ПРЕЗ 2021Г.
08.01.2021

Страници