Новини

ПОКАНА - ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ
15.04.2022
Община Перущица и НЧ „Просвета – 1862“ Ви поканят да участвате в XIII Регионален „АРТФЕСТИВАЛ – Перущица 2022”, който ще се проведе на 14.05.2022 г. (събота) от 10.30 ч. на Централен площад „27 Априлий“, гр. Перущица
14.04.2022
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ, СТОПАНСКИ ДВОР 1, ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ
13.04.2022
Нарушено водоподаване на 07.04.2022г. поради авария на водопровод
07.04.2022

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви за получена информация от "ВиК" Пловдив, че е установена авария на водопровод на ул. "Найден Геров". Поради тази причина, в района на аварията ще бъде преустановено водоподаването до отстраняване на проблема.

Екипът на дружеството се извинява за причиненото Ви неудобство!

Нарушено водоподаване в ниска зона на град Перущица на 04.04.2022 г.
04.04.2022

   Уважаеми съграждани,

  Уведомяваме Ви за получена информация от "ВиК" Пловдив, че поради възникнали аварии на водопроводи, днес 04.04.2022 г. ще бъде нарушено водоподаването в ниска зона на гр. Перущица, до отстраняване на авариите.

От дружеството се извиняват за причиненото Ви неудобство!

Нарушено водоподаване в ниска зона на гр. Перущица на 05.04.2022г. поради авариен ремонт на ел. табло на помпена станция 1
04.04.2022

   Уважаеми съграждани,

   Уведомяваме Ви за получена информация от "ВиК" Пловдив, че поради авариен ремонт на ел. табло на помпена станция 1, утре 05.04.2022г. водоподаването в ниска зона ще бъде преустановено до отстраняване на проблема.

Екипът на дружеството се извинява за причиненото Ви неудобство!

ЗАПОВЕД № 51/28.02.2022Г. ЗА ПИ 703.99, МЕСТНОСТ "ЯЗОВИРА"
01.04.2022
Нарушено водоподаване на 01.04.2022г. поради възникнала авария на помпена станция - Перущица 2
01.04.2022

   Уважаеми съграждани,

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 62А, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ
01.04.2022
СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА изграждане на „Пътен мост над р. „Перущенска“ – ПИ с идентификатор 55909.501.2014.
30.03.2022

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщението на интернет страницата в деловодството на община Перущица.

Страници