Новини

Събор и курбан за здраве на Червената църква
09.04.2015

Каним всички граждани и гости на Перущица на 13 април 2015 г. (понеделник) от 12,00 часа на събор на Червена църква, който по традиция е на светлия християнски празник Великден. Ще бъде даден курбан за здравето на всички перущинци.

При дъждовно време курбанът ще бъде осветен и ще се дава в Клуб на пенсионера - гр. Перущица.

Международен ден на ромите-8 април
08.04.2015

На Международният ден на ромите в читалище "Просвета" бе оргазинизрана празнична програма за жителите на Перущица. Залата беше препълнена от желаещи да видят ромски, български, индийски танци, надсвирване на музикантите, вокални изпълнения. На тържеството присъстваше и кметът на община Перущица Ради Минчев, който в приветствието си призова „да бъдем отворени към всеки човек, независимо от неговата етническа принадлежност”. Сред официалните гости бяха Иван Муров – председател на Общински съвет - Перущица и Иван Пенов – председател на Фондация „Земята – източник на доходи”.

Разясняване на инвестиционно предложение
07.04.2015

На 08.04.2015 г. (сряда) от 18.30 часа в Читалище „Просвета”, гр. Перущица ще се проведе среща с представители на фирма „Еколайф-2014” ЕООД, относно разясняване на инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за преработка и утилизация на излезли от употреба автомобилни гуми” в УПИ VІІ, кв. 12, бивш Хлебокомбинат.

Съобщение до гражданите на община Перущица
06.04.2015

Уважаеми съграждани,

Информация относно проект “Вътрешно преустройство на корпус на бивш Хлебозавод в цех за преработка на излезли от употреба автомобилни гуми”
02.04.2015
ОБЯВЛЕНИЕ
28.03.2015

О Б Я В Л Е Н И Е със заповед № 91 от 26.03.2015г. на основание чл.10 а от ЗДСл и чл.13 от Наредбата за конкурсите за държавни служители обявява конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт”

О Б Я В А
26.03.2015

На Община Перущица, ул. “Отец Паисий” №2, тел. 03143/2786

I.Със заповед №87/24.03.2015 г. на Кмета на Общината е открита процедура публичен търг с явно наддаване за:

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
26.03.2015
СЪОБЩЕНИЕ
26.03.2015

СЪОБЩЕНИЕ до заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Община Перущица уведомява всички граждани за постъпило инвестиционно намерение „Изграждане на инсталация за преработка и утилизация на излезли от употреба автомобилни гуми”, в УПИ VІІ, кв. 12, бивш Хлебокомбинат, община Перущица.

Заповед за изработване на проект за изменение на ПУП
23.03.2015

Страници